ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ακολουθεί η Πολιτική Ποιότητας & Ασφάλειας Κατανάλωσης των προϊόντων της Εταιρείας CAVINO A.E. που παράγονται στο Εργοστάσιο στην Περιοχή Γέφυρα Μεγανίτη – Αίγιο και στο Οινοποιείο στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών:

Η εταιρεία CAVINO A.E δεσμεύεται:

 • Να παράγει, να εμφιαλώνει και να διακινεί Οίνο, Ούζο, Τσίπουρο, Liqueur, Ειδικό Αλκοολούχο Ποτό (Ε.Α.Π.) και Απόσταγμα Οίνου με μεθοδολογίες & πρακτικές πού εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα της ανταποκρίνονται πλήρως στις Εθνικές & Κοινοτικές Νομοθετικές Απαιτήσεις που σχετίζονται με την υγιεινή και την ασφάλεια του Καταναλωτή.
 • Να υλοποιεί τις συμφωνίες που κάνει με τους Πελάτες της έχοντας σαν κύριο μέλημα την ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών τους
  Να προμηθεύεται Α’, Β΄& Βοηθητικές Ύλες γνωστής και αναγνωρισμένης ποιότητας που ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της Εθνικής &  Κοινοτικής Νομοθεσίας HACCP και που εξασφαλίζουν την υγιεινή και την ασφάλεια του Καταναλωτή – την  ποιότητα των παραγόμενων Προϊόντων.
 • Να απασχολεί Προσωπικό πού έχει λάβει κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα HACCP και που εφαρμόζει σε διαρκή βάση τους Κανόνες Ορθής Ατομικής Υγιεινής (GHP) / Ορθής Παραγωγικής Πρακτικής (GMP) πού έχει θεσπίσει η Εταιρεία.
 • Να απασχολεί Προσωπικό που με την εκπαίδευση του έχει αποκτήσει ισχυρή Εταιρική Κουλτούρα για την Ασφάλεια των Προϊόντων, έχει πλήρη επίγνωση των ευθυνών του απέναντι στους Καταναλωτές και μπορεί να διαχειρίζεται με αποτελεσματικό & ηθικό τρόπο όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια κατανάλωσης των Εταιρικών Προϊόντων.
 • Να προάγει την επικοινωνία με τους Πελάτες της, τους Προμηθευτές και τους Τελικούς Καταναλωτές όταν πέφτει στην αντίληψη της οποιοδήποτε στοιχείο πού μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια των Εταιρικών Προϊόντων στην αλυσίδα της διαχείρισης τους.
 • Να υλοποιεί τους Στόχους Ποιότητας & HACCP πού θέτει μέσα από την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος, επιτυγχάνοντας την επαύξηση της ασφάλειας κατανάλωσης, τη μείωση των μη συμμορφώσεων, τη σταθερότητα των υλοποιούμενων διεργασιών & την αύξηση της ικανοποίησης των Πελατών.
 • Να αντιμετωπίζει με ευαισθησία και αποτελεσματικότητα τα θέματα προστασίας του Περιβάλλοντος και να ενσωματώνει την αποτελεσματική Περιβαλλοντική Διαχείριση μέσα στα επιχειρηματικά της σχέδια και στόχους.
 • Να αντιμετωπίζει με ευαισθησία και αποτελεσματικότητα τα θέματα Κοινωνικής Ευθύνης και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και αμοιβής του Προσωπικού & των Συνεργατών της και


Το όνομα της Εταιρείας να αποτελεί εξασφάλιση για την ποιότητα των προϊόντων και της αυθεντικότητας τους, των υπηρεσιών & του κύρους της.


Για την επίτευξη των παραπάνω η Εταιρεία έχει τεκμηριώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & HACCP πού ικανοποιεί τις απαιτήσεις:

 • Του Προτύπου INTERNATIONAL FOOD STANDARD (IFS)
 • Του Προτύπου BRC GLOBAL STANDARD-FOOD SAFETY (Οίνος- Site Γέφυρας Μεγανίτη )
 • Της Εθνικής & Κοινοτικής Νομοθεσίας HACCP 852/2004/ΕΚ

 

και περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν την ποιότητα, την υγιεινή και την ασφάλεια κατανάλωσης των προϊόντων της και τις σχέσεις της με τους Πελάτες.

Το Σύστημα Ποιότητας είναι το εργαλείο για την ανάπτυξη, τη βελτίωση και την περαιτέρω καταξίωση της Εταιρείας και έχει την αμέριστη στήριξη της Διοίκησης σε θέματα πόρων – μέσων για την αποτελεσματική εφαρμογή και βελτίωση του.

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας έχει οριστεί ο Εκπρόσωπος της Διοίκησης και ο Υπεύθυνος Εξωτερικών Επικοινωνιών σε ότι αφορά την εφαρμογή και την παρακολούθηση του Συστήματος.

Η Πολιτική Ποιότητας που έχει θεσπίσει η Εταιρεία είναι κατανοητή από το σύνολο του Προσωπικού της και των Συνεργατών της και αποτελεί καθημερινό μέλημα τους η εκπλήρωση της.

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος