SOPHIAS LEFKOS
YELLOW LINE
SOPHIAS
BLANC
YELLOW LINE
[Roditis - Malagouzia]
SOPHIAS ERYTHROS
RED LINE
SOPHIAS
ROUGE
RED LINE
[Cabernet Sauvignon - Merlot]
SOPHIAS ROZE
ROSE LINE
SOPHIAS
ROSÉ
ROSE LINE
[Roditis - Merlot]
SOPHIAS ERYTHROS IMIGLYKOS
RED LINE
SOPHIAS MOELLEUX
ROUGE
RED LINE
[Agiorgitiko - Cabernet Sauvignon - Merlot]