SOPHIAS LEFKOS
YELLOW LINE
SOPHIAS
WHITE
YELLOW LINE
[Roditis - Malagouzia]
SOPHIAS ERYTHROS
RED LINE
SOPHIAS
RED
RED LINE
[Cabernet Sauvignon - Merlot]
SOPHIAS ROZE
ROSE LINE
SOPHIAS
ROSE
ROSE LINE
[Roditis - Merlot]
SOPHIAS ERYTHROS IMIGLYKOS
RED LINE
SOPHIAS SEMI-SWEET
RED
RED LINE
[Agiorgitiko - Cabernet Sauvignon - Merlot]